Post Cycle Therapy

GP Clen 40 mcg (100 tabs)
$50.00
GP Clomiphene 50 mg (30 tabs)
$36.00
GP Helios 40 mcg / 6mg (1 vial)
$28.00
GP T3 25 mcg (50 tabs)
$42.00
Clofert 100 mg (5 pills)
Clofert
$1.40
Clofi 25 mg (10 pills)
Clofi
$0.50
Fertogard 25 mg (10 pills)
Fertogard
$0.55
Fertomid 25 mg (10 pills)
Fertomid
$0.55
Fertyl-M 25 mg (30 pills)
$0.40
Fertyl-Super 100 mg (10 pills)
$1.60
HCG - Fertigyn 2000iu (1 vial)
HCG - Fertigyn
$16.00
HCG HUCOG 2000iu (1 vial)
$17.00
HCG Ovidac 2000iu (1 vial)
$16.00
HCG ZyhCG 5000iu (1 amp)
$34.00
INTEX CIALIS 20 mg (25 tabs)
INTEX CIALIS 20 mg
$42.00
INTEX VIAGRA 50 mg (25 tabs)
INTEX VIAGRA 50 mg
$42.00
INTEX-CLOMID 50 mg (60 tabs)
INTEX-CLOMID 50 mg
$50.00
INTEX-PCT 53.50 mg (100 tabs)
$60.00
Menodac 75iu (1 vial)
Menodac
$24.00
Ursocol (UDCA) 150 mg (10 pills)
Ursocol (UDCA)
$0.90
Ursocol SR (UDCA) 450 mg (10 pills)
$2.10
Choriomon 5000iu (1 vial)
Choriomon 5000iu
$50.00
HCG Pregnyl 1500iu (1 amp)
HCG Pregnyl
$16.00
Klomen 50 mg (10 pills)
Klomen 50 mg
$3.00
Menotropin GMH 75iu (1 vial)
Menotropin GMH
$24.00

Displaying 1 to 29 of 29 entries